red_cross

Запишете час:
02 9555 589

Работим с: NZOK

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЙОАН ПАВЕЛ ВТОРИ“
МО-Сестри Евхаристинки, Католическа Апостолическа Екзархия

Още в първите години след основаването на монашеската общност на Сестрите Евхаристинки от отец Йосиф Алоати СМ, лазарист и родната му сестра, Еврозия Алоати, в края на 19 век, сестрите отварят сиропиталище, лечебница, аптека, ателиета за шев за момичета и земеделско училище за момчета, сформират училищни групи по селата. Разгръщат широка духовна и просветна дейност, особено сред онези, които най-много имат нужда.
Днес, Медицински център „Йоан-Павел Втори“, който се намира в двора на манастира е част от социалната дейност, която винаги е придружавала живота и мисията на монашеската общност. Открит е на 1 март 2000 година, при управлението на Генералната настоятелка сестра Агнеса Славовска и e благословен от Епископ Христо Пройков, Апостолически екзарх за католиците от източен обред.
Медицинският център е достъпен за всички потърсили извънболнична помощ, без разлика на пол, възраст, народност, вероизповедание и здравно осигуряване. Създаден е с лечебно-благотворителна цел и в съществуването си е работил и устоявал на това, благодарение на различни дарители.
Работи в сътрудничество с „Каритас-България“ (https://caritas.bg/) и Посолството на Малтийския орден в България. На територията на медицинския център има Приемна на МДЛ Цибалаб.
Обстоятелството, че медицинският център е собственост на Монашеската общност и се управлява от нея има преимущества, но и задължения за изпълнението на християнския морал и ценности. Това е ангажимент и от страна на всички лекари и на целия персонал.
Църквата „Свети Йоан ХХIII“, манастирската обител и медицинския център „Йоан-Павел Втори“ са едно прекрасно съчетание, което се грижи за цялостното добро на човека – душата и тялото.